پایگاه خبری

دستکم 200 نفر از عزاداران نیجریه‌ای بازداشت شدند

دستکم 200 نفر از عزاداران نیجریه‌ای بازداشت شدند
گروه حقوق بشر اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت دستکم 200 نفر از عزاداران حسینی در شهر «کانو» نیجریه خبر داد.

دستکم 200 نفر از عزاداران نیجریه‌ای بازداشت شدند

موسیقی