پایگاه خبری

دره ای که مقصد گردشگری شد

دره ای که مقصد گردشگری شد
یکی از مقاصد پرهیجان برای دره‌نوردی، دره‌ی کاپر در جنوب غربی مکزیک است. این منطقه بزرگ‌ترین مجموعه‌ی دره‌ای در آمریکای شمالی است و زمین‌های ناهموار آن برای ماجراجویان از معمولی گرفته تا باتجربه مناسب است.

دره ای که مقصد گردشگری شد