پایگاه خبری

درمان‌های عادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

درمان‌های عادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به افتتاح مرکز دیالیز خیرساز گفت: با تدابیر استاندار به دنبال این هستیم تا کارهای عادی را به مراکز خیریه و خصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم درمانها و کارهای مهمتر را پیگیری کنیم.

درمان‌های عادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود