پایگاه خبری

داور جایزه «مرگ بر آمریکا»: تهدید شدم

داور جایزه «مرگ بر آمریکا»: تهدید شدم
داور هلندی جایزه بزرگ «مرگ بر آمریکا» گفت: در غرب به ظاهر آزادی بیان وجود دارد و می‌توانیم هر کاری تولید کنیم اما وقتی که می‌خواستم در مسابقه هولوکاست شرکت کنم من را تهدید کردند و نتوانستم اثری برای این مسابقه ارسال کنم.

داور جایزه «مرگ بر آمریکا»: تهدید شدم