پایگاه خبری

خانواده‌ شهدا هیچ‌گاه درخواست رایگان شدن برق را نکرده‌اند/ دغدغه‌های حقیقی و زخم‌های کهنه مردم خوزستان را به رئیس جمهور برسانید

خانواده‌ شهدا هیچ‌گاه درخواست رایگان شدن برق را نکرده‌اند/ دغدغه‌های حقیقی و زخم‌های کهنه مردم خوزستان را به رئیس جمهور برسانید

خانواده‌ شهدا هیچ‌گاه درخواست رایگان شدن برق را نکرده‌اند/ دغدغه‌های حقیقی و زخم‌های کهنه مردم خوزستان را به رئیس جمهور برسانید