پایگاه خبری

«خانم ایکس» می آید

«خانم ایکس» می آید
نمایش “خانم ایکس” به نویسندگی و کارگردانی جواد عاطفه از 24 بهمن ماه در تماشاخانه “دا” به روی صحنه می‌رود.

«خانم ایکس» می آید