پایگاه خبری

خاطره تصویری/ روز وداع کشتی گیر چغر

خاطره تصویری/ روز وداع کشتی گیر چغر
الدارکورتانیدزه کشتی گیر تنومند گرجستانی که علاقه مندان به کشتی دیدار های نفس گیر وی با علیرضا حیدری را در خاطر دارند، در جام تختی سال 1392 از دنیای کشتی خداحافظی کرد.

خاطره تصویری/ روز وداع کشتی گیر چغر