پایگاه خبری

حکم اعدام قاتل تبر به دست شیراز صادر شد

حکم اعدام قاتل تبر به دست شیراز صادر شد
حکم اعدام قاتل تبر بدست شیراز به اتهام محاربه و مفسد فی الارض از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شد.

حکم اعدام قاتل تبر به دست شیراز صادر شد

خبر فرهنگیان