دسته‌بندی نشده

حمیدرضا ترقی: انتخابات به دور دوم کشیده می شود

حمیدرضا ترقی: انتخابات به دور دوم کشیده می شود
احتمالا انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شود و آقاي ميرسليم در مرحله اول انتخابات خواهد ماند.

حمیدرضا ترقی: انتخابات به دور دوم کشیده می شود