پایگاه خبری

حمل‌ و نقل رایگان در جام کنفدراسیون‌ها

حمل‌ و نقل رایگان در جام کنفدراسیون‌ها
دولت جمهوری تاتارستان اعلام کرد حمل‌ونقل هواداران فوتبال در شهر کازان هنگام برگزاری جام کنفدراسیون‌ها رایگان خواهد بود.

حمل‌ و نقل رایگان در جام کنفدراسیون‌ها