پایگاه خبری

حمایت کمیته امداد از 3100 خانواده مسیحی

حمایت کمیته امداد از 3100 خانواده مسیحی
رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت که در حال حاضر بیش از ۳۱۰۰ خانواده مسیحی، آشوری و ارمنی تحت پوشش این نهاد قرار دارند.

حمایت کمیته امداد از 3100 خانواده مسیحی