پایگاه خبری

حمایت حزب تدبیر و توسعه از کاندیداتوری روحانی

حمایت حزب تدبیر و توسعه از کاندیداتوری روحانی
اعضای حزب تدبیر و توسعه به اتفاق آرا حمایت از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری را تصویب کردند.

حمایت حزب تدبیر و توسعه از کاندیداتوری روحانی