پایگاه خبری

حمایت حزب اعتماد ملی از روحانی

حمایت حزب اعتماد ملی از روحانی
رئیس کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی گفت: تا یکی دو هفته آینده فعالیت حزب اعتماد ملی در انتخابات شوراهای شهر و روستا رسما آغاز می‌شود.

حمایت حزب اعتماد ملی از روحانی