پایگاه خبری

حقوق 12 میلیونی یک دانشجو در وزارت کشاورزی

حقوق 12 میلیونی یک دانشجو در وزارت کشاورزی
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه در موضوع واردات انحصاری شکر چند صد میلیون پول میان چند نفر تقسیم شده است گفت: رانت خواران درزمان تعطیلی کارخانجات قند ریزی ،‌شکرهای وارداتی خود را فروخته‌اند.

حقوق 12 میلیونی یک دانشجو در وزارت کشاورزی

ورزش و زندگی