پایگاه خبری

حضور مهدی هاشمی بر بالین مرحوم هاشمی

حضور مهدی هاشمی بر بالین مرحوم هاشمی
ساعتی از اعلام خبر درگذشت آیت‌الله تگذشته بود که مهدی هاشمی دیگر فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ماشین نیروی انتظامی وارد بیمارستان شد و پس از چند دقیقه با چهره‌ای گریان بیمارستان را به سمت جماران ترک کرد.

حضور مهدی هاشمی بر بالین مرحوم هاشمی