پایگاه خبری

حسرت کاپیتان ازبک‌ها از شکست مقابل ایران

حسرت کاپیتان ازبک‌ها از شکست مقابل ایران
عادل احمداف کاپیتان تیم ملی ازبکستان دیدار مقابل تیم ایران را به دلیل مصدومیت از دست داد، تا از روی نیمک شکست هم‌تیم های خود را تماشا کند.

حسرت کاپیتان ازبک‌ها از شکست مقابل ایران

ابزار رسانه