پایگاه خبری

حذف سومین نماینده ایران در شطرنج و تمام!

حذف سومین نماینده ایران در شطرنج و تمام!
سومین نماینده ایران در رقابت‌های شطرنج قهرمانی بانوان جهان هم با قبول شکست برابر حریف خود از دور مسابقات کنار رفت.

حذف سومین نماینده ایران در شطرنج و تمام!