پایگاه خبری

حداد عادل: قالیباف نشان داد که یک راه گشاست

حداد عادل: قالیباف نشان داد که یک راه گشاست
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: قالیباف با انصراف به نفع رئیسی نشان داد که مانند میدان جنگ یک ایثارگر و یک راه‌گشاست.

حداد عادل: قالیباف نشان داد که یک راه گشاست