پایگاه خبری

جنگنده رافال باعث وحشت مردم مارسی شد

جنگنده رافال باعث وحشت مردم مارسی شد
پلیس محلی فرانسه روز جمعه دلیل شنیده شدن صدای انفجار در شهر مارسی را شکسته شدن دیوار صوتی در جریان پرواز یک فروند هواپیمای جنگنده اعلام کرد.

جنگنده رافال باعث وحشت مردم مارسی شد