پایگاه خبری

جلیلی: راهپیمایی اربعین برای مقابله با تردیدها و تحریف هاست

جلیلی: راهپیمایی اربعین برای مقابله با تردیدها و تحریف هاست
عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه حرکت همیشه و امروز دشمنان اسلام تحریف دین و تردید در ایمان مؤمنین است، گفت: راهپیمایی اربعین یک حرکت «مؤمنانه» برای احیای دین و مقابله با تردیدها و تحریف‌هاست.

جلیلی: راهپیمایی اربعین برای مقابله با تردیدها و تحریف هاست