پایگاه خبری

جلیلی:نباید به خاطر خرید از «کره» اشک کشتی‌ساز هرمزگانی درآید

جلیلی:نباید به خاطر خرید از «کره» اشک کشتی‌ساز هرمزگانی درآید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:ما با اتکا بر همان اندیشه‌هایی که در دفاع مقدس موفق شدیم، می‌توانیم در اقتصاد، صنعت و کشاورزی هم موفق شویم.

جلیلی:نباید به خاطر خرید از «کره» اشک کشتی‌ساز هرمزگانی درآید