پایگاه خبری

جزئیات بازداشت سرکرده باند مواد مخدر در هشتگرد

جزئیات بازداشت سرکرده باند مواد مخدر در هشتگرد
رئیس دادگستری استان البرز جزئیات بازداشت سرکرده باند بین المللی مواد مخدر در هشتگرد را بیان کرد.

جزئیات بازداشت سرکرده باند مواد مخدر در هشتگرد

سپهر نیوز