پایگاه خبری

جدیدترین نظرسنجی ایسپا؛ روحانی در صدر است

جدیدترین نظرسنجی ایسپا؛ روحانی در صدر است
نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا حاکی از رای 41.6 درصدی به حسن روحانی است. ابراهیم رئیسی با 26.7 آرا در رتبه دوم قرار دارد.

جدیدترین نظرسنجی ایسپا؛ روحانی در صدر است