پایگاه خبری

جدال سرخ آبی‌ها برای قهرمانی نیم فصل دوم

جدال سرخ آبی‌ها برای قهرمانی نیم فصل دوم
تیم استقلال با پیروزی امروز خود برای کسب عنوان بهترین تیم نیم فصل دوم امیدوار ماند.

جدال سرخ آبی‌ها برای قهرمانی نیم فصل دوم