پایگاه خبری

جاستاهای یمنی، سوری و عراقی در انتظار عربستان

جاستاهای یمنی، سوری و عراقی در انتظار عربستان
تصویب قانون «جاستا» که حتی وتوی رئیس جمهور آمریکا نتوانست سد راه آن شود، در حالی دامن عربستان را گرفته است که جنایت‌های سعودی در یمن، سوریه و عراق موجب می‌شود این آخرین جاستا علیه عربستان نباشد.

جاستاهای یمنی، سوری و عراقی در انتظار عربستان

ایرانی