پایگاه خبری

ثمره شیرین بداخلاقی‌های کی‌روش

ثمره شیرین بداخلاقی‌های کی‌روش
نتیجه بزرگترین دعوای کی‌روش در مورد مالکیت ساختمانی که تغییر کاربری داده بود این شده که تیم ملی خانه‌ای دارد برای همیشه و برای پیشگیری از مصدومیت‌ها و نه درمان مصدومیت‌ ملی‌پوشان.

ثمره شیرین بداخلاقی‌های کی‌روش

مد روز