پایگاه خبری

تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام به کجا رسید؟

تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام به کجا رسید؟
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: «بخش خصوصی آمادگی دارد تکمیل بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام را تقبل کند؛ مشروط به این‌که نگاه دولت انتفاعی نباشد.»

تکمیل پروژه‌های نیمه‌ تمام به کجا رسید؟

موبایل دوستان