پایگاه خبری

توفان سهمگین در کارائیب 26 کشته داد

توفان سهمگین در کارائیب 26 کشته داد
توفان سهمگین «متیو» که با بادهای با سرعت بیش از 200 کیلومتر، مسیر مخرب خود به سمت آمریکا را طی می‌کند، تاکنون 26 کشته در منطقه کارائیب برجای گذاشته است.

توفان سهمگین در کارائیب 26 کشته داد

ابزار رسانه