پایگاه خبری

توضیحات چمران درباره ریزش چاه در بلوار قیام

توضیحات چمران درباره ریزش چاه در بلوار قیام
رئیس شورای اسلامی شهر تهران توضیحاتی را در خصوص ریزش چاه در بلوار قیام و کشته شدن دو تن در این حادثه ارائه کرد.

توضیحات چمران درباره ریزش چاه در بلوار قیام

خبرهای داغ