پایگاه خبری

توصیه مشاور سابق اوباما درمورد رابطه با عربستان

توصیه مشاور سابق اوباما درمورد رابطه با عربستان
مشاور سابق باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: لازم است دولت آینده این کشور، اعتماد به عربستان سعودی را بازسازی کند.

توصیه مشاور سابق اوباما درمورد رابطه با عربستان

بیتالک