پایگاه خبری

توافق اتحادیه اروپا بر سر مذاکرات بریگزیت

توافق اتحادیه اروپا بر سر مذاکرات بریگزیت
طبق اعلام رئیس شورای اروپا، اتحادیه اروپا قبول کرده تا نمایندگان پارلمان این قاره نیز در تدارک برای مذاکرات مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ایفای نقش کنند.

توافق اتحادیه اروپا بر سر مذاکرات بریگزیت