اخبار خارجی

تنها خارجی که امام(ره) پیشانی‌اش را بوسیدند

تنها خارجی که امام(ره) پیشانی‌اش را بوسیدند
آن روز توی آن دیدار در حضور کسانی که آنجا بوده‌اند امام پیشانی او را می‌بوسند. او در حقیقت تنها خارجی بود که امام پیشانی اش را بوسیده‌اند.

تنها خارجی که امام(ره) پیشانی‌اش را بوسیدند

واتساپ جی بی