اخبار خارجی

تماس موگرینی با وزیران خارجه ایران و آمریکا

تماس موگرینی با وزیران خارجه ایران و آمریکا
فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد که با وزرای خارجه ایران ،آمریکا، روسیه ، ترکیه ، عربستان و نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره تحولات دمشق تلفنی گفت و گو کرد.

تماس موگرینی با وزیران خارجه ایران و آمریکا