پایگاه خبری

تلاش پشت پرده یک چهره والیبالی برای ایجاد تغییرات گسترده در تیم فوتبال پایتخت نشین!

تلاش پشت پرده یک چهره والیبالی برای ایجاد تغییرات گسترده در تیم فوتبال پایتخت نشین!
این فرد که در گذشته سرپرستی تیم والیبال پرسپولیس را هم بر عهده داشته، در دوران مدیران عامل قبلی باشگاه پرسپولیس از والیبال به فوتبال راه یافت و با ارتباطاتی که پیدا کرد توانست خیلی زود در حاشیه های این ورزش رشد و نمو پیدا کند.

تلاش پشت پرده یک چهره والیبالی برای ایجاد تغییرات گسترده در تیم فوتبال پایتخت نشین!

میهن دانلود