پایگاه خبری

تقدیر محمود صادقی از اقدام قوه قضاییه

تقدیر محمود صادقی از اقدام قوه قضاییه
محمود صادقی در توئیت جدید خود، اقدام قوه قضائیه درباره شفاف‌سازی را شایسته تقدیر دانست.

تقدیر محمود صادقی از اقدام قوه قضاییه