دلار

تفاهم ایران و پاکستان برای پایان دادن به مبادلات دلاری

تفاهم ایران و پاکستان برای پایان دادن به مبادلات دلاری
ایران و پاکستان توافق کردند به نقش دلار در مبادلاتشان پایان دهند و حساب‌های بانکی دو کشور نیز به ارزهای ملی آنان گشایش می یابد.»

تفاهم ایران و پاکستان برای پایان دادن به مبادلات دلاری

اندروید