پایگاه خبری

تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی متنفی شد

تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی متنفی شد
نمایندگان مجلس با حذف یک ماده از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی را متنفی کردند.

تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی متنفی شد

استخدام آموزش و پرورش