پایگاه خبری

تساوی بی‌ثمر یاران آزمون مقابل زنیت

تساوی بی‌ثمر یاران آزمون مقابل زنیت
روستوف با وجود بهره‌مندی یک نیمه‌ای از مهاجم ملی پوش ایرانی خود نتوانست زنیت را شکست دهد و به تساوی رضایت داد.

تساوی بی‌ثمر یاران آزمون مقابل زنیت