پایگاه خبری

ترکیب شورای عالی کار به زیان مزد کارگران است

ترکیب شورای عالی کار به زیان مزد کارگران است
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید تا وقتی ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند چانه‌زنی های مزدی به سود کارگران تمام نمی‌شود و تاثیری در بهبود دستمزدها را ندارد.

ترکیب شورای عالی کار به زیان مزد کارگران است