پایگاه خبری

تراکتورسازی میزبان دیدار فینال جام حذفی شد

تراکتورسازی میزبان دیدار فینال جام حذفی شد
تیم تراکتورسازی در جلسه هماهنگی پیش از بازی فینال جام حذفی، به عنوان میزبان این بازی انتخاب شد.

تراکتورسازی میزبان دیدار فینال جام حذفی شد