پایگاه خبری

ترامپ نمی تواند ایران را از روسیه جدا کند

ترامپ نمی تواند ایران را از روسیه جدا کند
وبگاه نشریه ویکلی استاندارد در تحلیلی به بیان دلایلی پرداخته که طرح دولت فعلی آمریکا برای شکستن ائتلاف بین ایران و روسیه را ناممکن می کند.

ترامپ نمی تواند ایران را از روسیه جدا کند