پایگاه خبری

ترامپ شرکت تویوتا را تهدید کرد

ترامپ شرکت تویوتا را تهدید کرد
دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا بشدت سرکت خودرو سازی تویوتا ی ژاپن را تهدید به اخذ مالیاتهای سنگین در صورت ساخت کارخانه در کشور مکزیک کرد.

ترامپ شرکت تویوتا را تهدید کرد