پایگاه خبری

ترامپ سفیر آمریکا را در چین معرفی کرد

ترامپ سفیر آمریکا را در چین معرفی کرد
تیم انتقال قدرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز چهارشنبه اخبار منتشر شده درباره انتخاب «تری برنستاد» فرماندار ایالت آیووا را برای تصدی سفارت آمریکا در چین تایید کرد.

ترامپ سفیر آمریکا را در چین معرفی کرد