پایگاه خبری

تجمع انتخاباتی غیرقانونی هواداران قالیباف

تجمع انتخاباتی غیرقانونی هواداران قالیباف
صدها نفر از مردم با تجمع در مجمتع فرهنگی سرچشمه تهران خواستار حضور محمدباقر قالیباف در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ شدند.

تجمع انتخاباتی غیرقانونی هواداران قالیباف