پایگاه خبری

تاکتیک های نفتی و پوپولیستی کاندیداها

تاکتیک های نفتی و پوپولیستی کاندیداها
پوپولیسم را که پشت سر بگذارید آثار ویرانگرش را می‌بینید. خود را از فضای انتخابات خارج کنید و به بیست‌ودومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران بیایید. نمونه‌های ساده‌ای را برایتان انتخاب کرده‌ام. ١- کنج سالن خلیج فارس، کمپانی زیمنس آلمان، غرفه بزرگی گرفته است. شرکتی که اگر کمپرسورهایش نمی‌رسید، فازهای پارس جنوبی افتتاح نمی‌شد.

تاکتیک های نفتی و پوپولیستی کاندیداها