پایگاه خبری

تاخیر در بازى سپاهان – نفت

تاخیر در بازى سپاهان – نفت
دیدار دو تیم سپاهان و نفت تهران در چارچوب جام حذفى با تاخیر ١٥ دقیقه اى برگزار خواهد شد.

تاخیر در بازى سپاهان – نفت