طلا

تأثیر 27 درصدی بیکاری در طلاق

تأثیر 27 درصدی بیکاری در طلاق
اجرای برنامه‌های خانواده‌محور در حوزه آسیب‌های اجتماعی در شهرضا، افزایش طلاق عاطفی در جامعه و تأثیر ۲۷ درصدی بیکاری در طلاق از مهمترین مطالبی بود که در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی شهرستان عنوان شد.

تأثیر 27 درصدی بیکاری در طلاق

قرآن