پایگاه خبری

بی‌تفاوتی دستیار گواردیولا پس از برد سیتی

بی‌تفاوتی دستیار گواردیولا پس از برد سیتی
در حالی گل پیروزی‌بخش من‌سیتی وارد دروازه آرسنال شد که یک یاز دستیاران پپ گواردیولا نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

بی‌تفاوتی دستیار گواردیولا پس از برد سیتی