پایگاه خبری

بیشترین حجم تسهیلات به کدام بخش رسید؟ +جدول

بیشترین حجم تسهیلات به کدام بخش رسید؟ +جدول
نظام بانکداری در 9 ماهه نخست سالجاری بیش از 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده که بیش از 64 درصد با هدف تامین سرمایه در گردش صورت گرفته است.

بیشترین حجم تسهیلات به کدام بخش رسید؟ +جدول