پایگاه خبری

بیرانوند و پیشنهادی که از ویارئال نداشت!

بیرانوند و پیشنهادی که از ویارئال نداشت!
علیرضا بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس و الوحده موضوع جالبی را بازگو کرد.

بیرانوند و پیشنهادی که از ویارئال نداشت!